Dariusz Prokopowicz


Ekspert ds. finansów i bankowości

Dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (specjalność: ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem). Absolwent Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration w zakresie zarządzania i ekonomii. Absolwent studiów podyplomowych Finanse i Rachunkowość organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska. Obecnie kierownik Zakładu Innowacji w Międzynarodowym Instytucie Innowacji w Warszawie. Pełnił funkcję Rektora WSPiNS, Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w WSBiZ oraz Dyrektora Instytutu Ekonomii i Socjologii PWSBiA. Doświadczenie zawodowe rozwijał między innymi w Departamencie Kredytów w jednym z oddziałów banku PKO BP S.A., na stanowisku analityka finansowego w Excelsior Capital Partners, eksperta zewnętrznego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zajmuje się przede wszystkim analizą funkcjonowania instytucji finansowych na tle gospodarki, problematyką zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych, zarządzania ryzykiem płynności w przedsiębiorstwach, restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz badaniem znaczenia i wpływu innowacyjności na procesy gospodarcze w ujęciu mikro- i makroekonomicznym.