Ewa Stachowska


Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców, pracując zarówno w kancelariach prawniczych, jak również jako prawnik korporacyjny w spółkach z sektora telekomunikacyjnego i IT (Polkomtel, Alcatel-Lucent, Nokia). Poza specjalizacją z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów, koncentruje swoje zawodowe zainteresowania w obszarze prawa własności intelektualnej, a zwłaszcza w kontekście nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami z obszaru prawa spółek handlowych, w tym zagadnień dotyczących odpowiedzialności kadry zarządzającej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji kontraktowych. Biegle posługuje się językiem angielskim. Z powodzeniem prowadzi szkolenia z tematyki prawnej.