Robert Wilczek


Prawnik administratywista, CEO oraz Prezes Zarządu

Absolwent studiów menedżerskich Master of Business Administration organizowanych przez WSW i Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefel
d/Niemcy. W 2014r. ukończył studia podyplomowe Profesjonalny Asystent Zarządu w WSB. W 2010r. ukończył studia podyplomowe Fundusze Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie z obszaru funduszy inwestycyjnych typu Private Equity zdobyte w jednej z największych amerykańskich korporacji finansowych State Street Corporation z siedzibą w Jersey. Przez kilka lat pracował w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w Biurze Planowania i Monitorowania Inwestycji i Biurze Zarządu oraz

w Urzędzie Miasta Łodzi i Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi, w którym zajmował się planowaniem lokalnego transportu zbiorowego. Pełnił funkcję Członka Rady Społecznej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi oraz funkcję Dyrektora Administracyjnego federacji 8 Uczelni Wyższych. Od 2017r. Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Warszawskiej Szkoły Wyższej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Samorządowa Polska Sp. z o.o. Od 2018r. Prezes Zarządu CMGI Simulations and Training Sp. z o.o.