Zbigniew Szafrański


Ekspert ds. kolejnictwa

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej o specjalności trakcja elektryczna. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z transportem kolejowym zawodowo związany od 1983 r.. W trakcie kariery zawodowej zajmował m. in. stanowiska członka zarządu – dyrektora technicznego PKP Energetyka S.A. oraz członka zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju PKP S.A. W latach 2009–2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W latach 2013–2017, jako ekspert kolejowy zatrudniony w Instytucie Kolejnictwa, kierował Ośrodkiem Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej. Na forum międzynarodowym reprezentował polską kolej w wielu organizacjach, m. in. jako Przewodniczący Forum Systemów Kolejowych Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) w Paryżu oraz Przewodniczący Grupy Infrastrukturalnej Organizacji Kolei Europejskich (CER) w Brukseli. Pasjonuje się koleją, a szczególnie budową w Polsce kolei dużych prędkości.