Akademia Biznesu


Oferujemy szkolenia, warsztaty oraz studia podyplomowe
Dbamy o wysoki standard oferowanych usług, dlatego współpracujemy z najlepszymi ekspertami z różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, wśród których są: wykładowcy wyższych uczelni, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, ekonomiści, dyplomowani trenerzy, w tym lektorzy języków obcych, eksperci w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego.

Placówka Oświatowa
Akademia Biznesu SfB jest placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych pod numerem ewidencyjnym 1/Ośw.P./2017. Zajmujemy się kształceniem osób dorosłych, wykorzystując nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne.

Akademia Biznesu SfB ma statut placówki oświatowej, która to wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00008/2017. Kończąc nasze kursy otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności m.in. zaświadczenie MEN – dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawą prawną działania Akademii Biznesu SfB są:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
4. Statut Placówki Kształcenia Ustawicznego Akademia Biznesu SfB.

Nasza placówka specjalizuje się w prowadzeniu kursów z zakresu: prawa, podatków, rachunkowości, finansów, kadr i płac, specjalistycznych kursów języków obcych, zagadnień z obszaru opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, zagadnień z obszaru kolejnictwa oraz zagadnień biznesowych.

Rada Naukowa Akademii Biznesu SfB
Przewodniczący Rady Naukowej SfB:
dr Dariusz Prokopowicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Członkowie Rady Naukowej:
dr Beata Domańska-Szaruga – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
dr Jan Grzegorek – Uniwersytet Warszawski
dr Sylwia Gwoździewicz – Akademia im. Jakuba z Paradyża
dr Mirosław Matosek – Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji
dr Marian Suskiewicz – Ekspert w zakresie technologii telekomunikacyjnych
doktorantka, mgr Beata Ziewiec – Uniwersytet Warszawski