Doradztwo Podatkowe


Oferujemy doradztwo podatkowe w zakresie:

– Podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
– Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
– Podatku od czynności cywilnoprawnych
– Podatku od towarów i usług (VAT)
– Podatku akcyzowego
– Podatku od nieruchomości
– Podatku od środków transportowych
– Podatku od niektórych instytucji finansowych
– Prawa dewizowego
– Prawa celnego
– Opłat i podatków lokalnych

Bieżąca obsługa podatkowa

– Interpretacje podatkowe
– Obsługa audytów i kontroli
– Optymalizacja i planowanie podatkowe
– Ustalanie zobowiązań publiczno-prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych
– VAT (rozliczanie, ewidencja)
– CIT (ewidencja bieżąca, naliczanie, rozliczanie)
– Występowanie o zwrot VAT w imieniu Klienta
– Obsługa w zakresie Intrastat (Kontrola merytoryczna otrzymanych dokumentów wymaganych do dokonania zgłoszenia statystycznego – INTRASTAT, taryfikacja pozycji z faktur sprzedaży lub zakupów i przygotowanie zgłoszenia, składanie miesięcznej zbiorczej deklaracji do właściwego urzędu celnego przez naszego doradcę podatkowego
– Asysta/reprezentowanie wobec organów kontroli
– Świadczenie usług Przedstawiciela Podatkowego
– Prowadzenie procedur wynikających z transfer pricing policy
– Przygotowywanie raportów na potrzeby GUS, NBP, Urzędu Regulacji Energetyki
– Rozliczanie podatków z krajów europejskich

Dodatkowo


Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna, który jest dostępny w godz. 7-23 przez 7 dni w tygodniu
Każdą ofertę opracowujemy i wyceniamy indywidualnie, dopasowując ją do oczekiwań i wymogów klienta
Nasi klienci informowani są na bieżąco o zmianach prawa, istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez nich działalności
Świadczymy doradztwo podatkowe zarówno w siedzibie , w siedzibie Klienta, jak i na odległości za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, czy wideo konferencji