Doradztwo Prawne


Nasze usługi skierowane są do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, ale także wspieramy klientów indywidualnych. Szczegółowy zakres oferowanych usług dopasowujemy indywidualnie do potrzeb naszego Klienta oraz profilu jego działalności. Służymy wsparciem i pomocą prawną na wszelkich etapach istnienia przedsiębiorstwa – od momentu planów jego założenia, poprzez rejestrację, rozruch i prowadzenie spraw bieżących.

Oferujemy obsługę prawną w zakresie:
Prawa administracyjnego
Prawa pracy (w tym kontrakty menedżerskie)
Prawa gospodarczego
Prawa handlowego
Prawa finansowego
Prawa podatkowego
Prawa nieruchomości
Prawa cywilnego
Prawa bankowego
Prawa autorskiego
Prawa karnego
Prawo nowych technologii
Prawa reklamy i marketingu

W zakresie obsługi prawnej oferujemy m.in.:
Ogólne doradztwo prawne
Obsługę prawną organów przedsiębiorstwa
Nadzór prawny nad kontraktami i umowami
Przygotowywanie projektów umów, projektów aktów normatywnych
Sporządzanie pism procesowych, urzędowych
Interpretację i wykładnię przepisów prawa
Reprezentację przed sądami i innymi organami administracji publicznej
Przygotowywanie opinii prawnych
Zakładanie, rejestrację, przekształcanie, łączenie i rozwiązywanie spółek
Windykację należności gospodarczych
Prowadzenie obsługi w zakresie wymogów formalnych prowadzenia spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych
Reprezentowanie Państwa w postępowaniach sądowych cywilnych, karnych i sądowo-administracyjnych, przed wszystkimi instancjami (zarówno przed sądami powszechnymi jak i Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym)
Reprezentowanie Państwa podczas negocjacji z partnerami biznesowymi

Abonamenty usług prawnych

BRONSE

Abonament przeznaczony dla małych przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).
Cena: 650 zł + 23 % VAT/miesiąc.
W skład abonamentu wchodzą następujące usługi:
– 3 porady prawne
– 2 wezwania do zapłaty

SILVER

Abonament przeznaczony dla małych przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)
Cena: 1 300 zł + 23 % VAT/miesiąc.
W skład abonamentu wchodzą następujące usługi:
– 4 porady prawne
– 4 wezwania do zapłaty
– 1 opinia prawna (do 3 stron A4) lub
1 pismo procesowe w toku postępowania sądowego lub administracyjnego

GOLD

Abonament przeznaczony dla większych przedsiębiorców (spółek prawa handlowego – osobowych i kapitałowych, spółek cywilnych)
Cena: 1 800 zł + 23 % VAT/miesiąc.
W skład abonamentu wchodzą następujące usługi:
– 4 porady prawne
– 4 wezwania do zapłaty
– 1 opinia prawna (do 3 stron A4) lub
– 1 pismo procesowe w toku postępowania sądowego lub administracyjnego
1 typowa umowa cywilno-prawna

PLATINUM

Abonament przeznaczony dla większych przedsiębiorców (spółek prawa handlowego – osobowych i kapitałowych, spółek cywilnych)
Cena: 2 000 zł + 23 % VAT/miesiąc.
W skład abonamentu wchodzą następujące usługi:
– 6 porad prawnych
– 5 wezwań do zapłaty
– 1 opinia prawna (do 3 stron A4)
– 1 pismo procesowe w toku postępowania sądowego lub administracyjnego
1 umowa cywilno-prawna

PLATINUM +

Abonament przeznaczony dla większych przedsiębiorców (spółek prawa handlowego – osobowych i kapitałowych, spółek cywilnych)
Cena: 2 400 zł + 23 % VAT/miesiąc.
Abonament obejmuje 20 godzin gotowości prawnej w miesiącu w zakresie następujących usług:
– porady prawne
– opinie prawne
– wezwania do zapłaty
– typowe umowy cywilnoprawne
– pisma procesowe w toku postępowania sądowego albo administracyjnego

DIAMOND

Abonament przeznaczony dla większych przedsiębiorców (spółek prawa handlowego – osobowych i kapitałowych, spółek cywilnych)
Cena: 3 900 zł + 23 % VAT/miesiąc.
Abonament obejmuje 30 godzin gotowości prawnej w miesiącu w zakresie następujących usług:
– porady prawne
– opinie prawne
– wezwania do zapłaty
– typowe umowy cywilnoprawne
– pisma procesowe w toku postępowania sądowego albo administracyjnego

Usługi dostępne w godz. 7-23.

Każda następna godzina, poza abonamentem, rozliczana wg stawki godzinowej 100zł +23% VAT /1h.

Oferta „Private Lawyer”


Ofertę kierujemy głównie do menedżerów średniego i wysokiego szczebla zatrudnionych w przedsiębiorstwach, członków zarządów spółek kapitałowych i rad nadzorczych, właścicieli firm, urzędników administracji państwowej oraz osób publicznych. Usługa polega na obsłudze prawnej we wszystkich sferach jej życia.
Oferta przygotowywana jest indywidualnie dla każdego klienta i poprzedzona jest szczegółowym wywiadem.

Dodatkowo


Każdy z naszych klientów otrzyma dedykowanego opiekuna klienta dostępnego 7 dni w tygodniu
Nasi klienci informowani są na bieżąco o zmianach prawa, istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez nich działalności
Świadczymy usługi prawne w siedzibie Klienta siedzibie , jak i na odległości za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, czy wideo konferencji

Obsługa w języku angielskim