Wirtualne Biuro Zarządu


Zespół wirtualnego Biura Zarządu to doświadczeni managerowie, prawnicy, radcy prawni, byli pracownicy biur zarządu spółek Skarbu Państwa i administracji rządowej.

W ramach Biura Zarządu oferujemy:
– Prowadzenie dokumentacji korporacyjnej
– Przygotowywanie uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnych Zgromadzeń
– Protokołowanie posiedzeń organów spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie)
– Projektowanie i wdrażanie regulaminów organów spółki
– Projektowanie i wdrażanie zmian umowy/statutu spółki
– Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej
– Organizowanie posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej
– Aktualizacja zmian w KRS
– Organizowanie spotkań i negocjacji biznesowych
– Składanie sprawozdań finansowych w KRS
– Prowadzenie spraw i reprezentowanie klienta przed organami administracji
– Przygotowywanie umów, listów intencyjnych
– Przygotowywanie sprawozdań, raportów, pism urzędowych
– Sporządzanie opinii prawnych
– Pełne wsparcie z zakresu prawa pracy (umowy, kontrakty menedżerskie, spory sądowe)
– Organizowanie szkoleń bhp i ochrony przeciwpożarowej
– Prowadzenie kancelarii oraz inne zadania, które realizowane są w biurze zarządu w zależności od rodzaju prowadzenia działalności oraz oczekiwań i potrzeb klienta

Dodatkowo


Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna, który jest dostępny w godz. 7-23 przez 7 dni w tygodniu
Każdą ofertę opracowujemy i wyceniamy indywidualnie, dopasowując ją do oczekiwań i wymogów klienta

Obsługa w języku angielskim